Stránky o Střední Asii

www.central-asia.su

Střední Asie
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán

Chcete studovat obor
Hospodářská a kulturní studia?

Klikněte a seznamte se

\"Střední

\"Střední

Prosíme, podpořte pomoc
Střední Asii: Alterra

\"Střední

Kazachstán

⇒ Kazašská step: kolonizace, sovětizace
⇒ Zemědělská migrace v 18.-20. století
⇒ Přesídlenecká politika ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
⇒ Kazašská antikoloniální vystoupení
⇒ Změny pasteveckého hospodaření ve 2. polovině 19. století

Zemědělská migrace v 18.-20. století

Prvními přesídlenci, kteří se přiblížili ke kazašským stepím, byli v 16. století donští a astrachánští kozáci. Dorazili až k řece Ural (Jaik), porazili Nogajce a založili stanici, která se později začala nazývat Uralsk, a v roce 1591 zorganizovali Uralské kozácké vojsko. Na Uralu žili obklopeni mongolskými národy, Tatary, Kyrgyzy a Chivinci, s nimiž trvale válčili. Další pochod na východ dal vzniknout orenburgskému vojsku, byla vybudována pevnost Orsk (nynější starý Orenburg), a dále sibiřskému vojsku se sídlem v Omsku.
Záhy se však na kolonizaci začalo podílet zemědělské obyvatelstvo z evropské části Ruska, které šlo jednak za půdou, jíž zde byl dostatek, často však hledalo útěk před státními strukturami, před placením daní, chtělo se vyhnout náboženskému pronásledování apod. Brzy tuto migraci začal podporovat a usměrňovat stát. Kazašské stepi byly tak rozsáhlé, že byly schopny přijímat obyvatelstvo více než tři sta let, ještě v 50. a 60. letech 20. století sem přicházejí přesídlenci „rozorávat celinu“. Migrační proudy od počátku 18. století do roku 1917 je možné rozdělit do čtyř fází:
© 2011-2020 Petr Kokaisl <kokaisl@pef.czu.cz>
Hospodářská a kulturní studia | Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
http://www.hks.re | http://pef.czu.cz
Stránky o Střední Asii www.central-asia.su
free counters