Stránky o Střední Asii

www.central-asia.su

Stedn Asie
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán

Chcete studovat obor
Hospodářská a kulturní studia?

Klikněte a seznamte se

\"Stedn

\"Stedn

Prosme, podpote pomoc
Stedn Asii: Alterra

\"StednPetr Kokaisl

Petr Kokaisl je absolventem České zemědělské univerzity v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Působil jako učitel na základní škole, gymnáziu, střední odborné škole a vyšší odborné škole. Od roku 2001 studoval v doktorském studiu na oboru etnologie FF UK, kde obhájil dizertaci. Během svého doktorského studia vedl katedru sociálních věd Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice.

Od zakončení doktorského studia do současnosti vyučuje na Provozně ekonomické fakultě ČZU, kde spoluzakládal obor Hospodářská a kulturní studia, jehož je garantem. Na této fakultě byl také jmenován docentem. (Cena rektora ČZU za pedagogickou činnost – www.czu.cz)

Mezi jeho výzkumné zájmy patří kulturní antropologie, studium etnických minorit, transformace společnosti, geografie náboženství a metodologie ve společenskovědním výzkumu.

Od roku 2000 podnikl několik terénních výzkumů ve Střední Asii – v Kyrgyzstánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu, Íránu, Číně a Afghánistánu. Část těchto výzkumů prováděl se svojí manželkou Pavlou. Je autorem nebo spoluautorem více než deseti odborných knih.

V roce 2019 byl jmenován na univerzitě v Oši (Ošský humanitně-pedagogický institut) čestným profesorem. info na
pef.czu.cz

info na turmush.kg
info na kabar.kg
info na kutbilim.kg


Assoc. Prof. Petr Kokaisl (Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management) graduated from the Czech Agriculture University (study of the sociology of developing countries) and Charles University in Prague, Faculty of Arts (study of ethnology and social anthropology). He supervises the subject of Economic and Cultural Studies, focusing his research is on Central Asia and anthropology and geography of religion. He conducts field research with his wife Pavla (graduated from Faculty of Theology – Prague, Czech Republic and Linz, Austria).

Petr Kokaisl participated in a number of projects and researches in Central Asia: 2000–2001: Project "Herdsman communities in the Central Asia", 2002 (Turkmenistan): Desert Problems and Desertification in Central Asia. Field researches (Process of modernizing in the Central Asia republics): 2004 (Tajikistan, Kyrgyzstan), 2005 (Kyrgyzstan), 2006 (Kyrgyzstan, Turkmenistan, China), 2007 (Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, Tajikistan, Turkmenistan), 2008 (Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyzstan) 2009, 2010 (Turkmenistan), 2011 (Kyrgyzstan, Uzbekistan, Iran), 2012 (Uzbekistan), 2013 (Uzbekistan, Kyrgyzstan). He is the author or co-author of ten research monographs on Central Asia (eg. Кыргызстан и Кыргызы, 2008; The Kyrgyz – Children of Manas. Kyrgyzdar – Manastyn baldary, 2009; Kyrgyzstan – Homeland of the Kyrgyz, 2010; At the Heart of the Silk Road, 2011; История Кыргызстана глазами очевидцев, 2012).

In 2019 he was appointed Honorary Professor at the University of Osh (Osh Humanitarian Pedagogical Institute) – info at pef.czu.cz).

© 2011-2020 Petr Kokaisl <kokaisl@pef.czu.cz>
Hospodářská a kulturní studia | Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
http://www.hks.re | http://pef.czu.cz
Stránky o Střední Asii www.central-asia.su
free counters