Stránky o Střední Asii

www.central-asia.su

Střední Asie
Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Uzbekistán

Chcete studovat obor
Hospodářská a kulturní studia?

Klikněte a seznamte se

\"Střední

\"Střední

Prosíme, podpořte pomoc
Střední Asii: Alterra

\"Střední

Střední Asie

⇒ Vymezení oblasti a klimaticko-geografická charakteristika
⇒ Politické uspořádání do 19. století
⇒ Politické uspořádání v 19. století – ruské impérium
⇒ Zemědělská kolonizace Turkestánu

Politické uspořádání do 19. století

Přes nepříznivé geografické a klimatické podmínky nelze považovat středo-asijskou oblast za bezvýznamnou a okrajovou. V antické době se projevoval mnohostranný zájem o ovládnutí obchodních cest z Číny a Indie do Malé Asie a Říma (soupeření mezi Kušány, Party a Římany), ve středověku probíhaly boje o kontrolu středoasijských karavanních center – především Buchary, Samarkandu, Kandaháru, Herátu a Balchu.


Arabský chalifát a jeho rozšíření do Střední Asie (r. 750)
Zdroj: Š. T. Šaripov (doplněno)

Střední Asie na jedné straně oddělovala hospodářsky i kulturně velice vyspělé státy (Čínu a Indii), na druhé straně sloužila jako spojnice mezi oblastmi s odlišnými kulturami, protože tudy vedly karavanní cesty. Přes veškeré snahy o ovládnutí tohoto území si středoasijský prostor uchovává až do 19. století svoji svébytnost.
Výrazný zájem Ruska o oblast Střední Asie v 19. století musel nutně narazit na nelibost další imperialistické velmoci – Velké Británie, která zde velice ostražitě hájila své zájmy. Teprve postupem času došlo ke zmírnění projevů soupeření obou států a mohly být politicky vytýčeny nové hranice.


Středoasjiské státy a říše (r. 1500)
Zdroj: Š. T. Šaripov (doplněno)Středoasjiské státy a říše (r. 1600)
Zdroj: Š. T. Šaripov (doplněno)Středoasjiské státy a říše (r. 1789)
Zdroj: Š. T. Šaripov (doplněno)


⇒ Vymezení oblasti a klimaticko-geografická charakteristika
⇒ Politické uspořádání do 19. století
⇒ Politické uspořádání v 19. století – ruské impérium
⇒ Zemědělská kolonizace Turkestánu

Poznámky


Petr KOKAISL, Jan PARGAČ a kol. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán.Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-167-6

© 2011-2020 Petr Kokaisl <kokaisl@pef.czu.cz>
Hospodářská a kulturní studia | Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
http://www.hks.re | http://pef.czu.cz
Stránky o Střední Asii www.central-asia.su
free counters